Google
 

 Home  |  Aanmelden Ouders  |  Aanmelden Gastouders  |  Gastouderopvang  |  Proefberekening  |  Contact  |  Links  |  Inloggen

 
     

Gastouderopvang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderopvang NationaalGastouderbureau.nl

Het meest kenmerkende aan gastouderopvang is dat de opvang plaatsvindt in gezinnen. Hierdoor is de opvang kleinschalig. Deze kleinschaligheid benadert de gezinssituatie wat voor sommige kinderen en ouders veel prettiger is. Kinderen kunnen via gastouderopvang wennen aan de omgang met andere volwassenen en kinderen, andere regels, zodat hun leefwereld verruimd wordt. Naast het huiselijke karakter van de gastouderopvang is gastouderopvang uitermate geschikt voor mensen met onregelmatige werktijden.
Ouders met wisselende diensten kunnen vaak niet terecht bij andere vormen van opvang.


Hoe werkt het gastouderbureau NationaalGastouderbureau.nl?

NationaalGastouderbureau.nl heeft in deze vorm van kinderopvang een bemiddelende functie waarbij de idee�n over opvoeden zo veel mogelijk overeenstemmen.
Vraagouders en gastouder komen met elkaar in contact en kunnen samen bij het gastouderbureau in het bestand worden opgenomen.
Nadat het kind bij een gastouder is geplaatst houd NationaalGastouderbureau.nl nauw contact met de vraagouders en het gastgezin door middel van huisbezoeken. Het gastouderbureau houdt in de gaten of de opvang naar wens verloopt.
  

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan aanmelding bij Nationaalgastouderbureau.nl

• Aanmeldingsformulier invullen
• Alle vereiste documenten inleveren
1. Een kopie diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn,
of een ander diploma waarmee u aan de eisen voldoet,
of een ervaringscertificaat.
2. Een kopie geregistreerd certificaat EHBO aan Kinderen.
3. Een kopie Verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen.
4. Een kopie Legitimatiebewijs
• Het NationaalGastouderbureau.nl legt een intake- en koppelingsgesprek huisbezoek af op het opvangadres voor aanvang van registratie. Op het huisbezoek dienen de vraagouders en gastouders aanwezig te zijn en er wordt een Risico-inventarisatie uitgevoerd.
• Contracten worden ondertekend.
• Er vinden minimaal 2 huisbezoeken per jaar plaats.
• Jaarlijks vind er een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats op de opvanglocatie.
• Jaarlijks vinden er evaluatiegesprekken plaats met de gastouder en vraagouder(s).Wat doen gastouders?

Gastouders zijn gedurende de tijd dat de gastkinderen bij hen zijn medeopvoeders van de kinderen. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van de gastkinderen. Zij scheppen een veilige en vertrouwde omgeving waarin de gastkinderen zich thuis kunnen voelen. Gastouders vangen kinderen van 0 tot 13 jaar op in hun eigen huis of in het huis van de ouders. Gastouders mogen kinderen opvangen op meerdere locaties:
• Op het woonadres van de gastouder
• Op het woonadres van een aan de gastouder gekoppelde vraagouder

Andere eisen:

• Gastouders mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
• Gastouders mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
• Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
• Als een gastouder 3 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt heeft de gastouder een achterwacht, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.

 

 

.

 

 

 

 

 

     

Alle rechten voorbehouden � NGOB